Донирај

Културно-уметничко друштво “Соко” Сокобања

Да би КУД нормално функционисао и уз то напредовао, потребна су огромна средства. Све је скупо од набавке нових ношњи, превоза…. Уколико желите да помогнете КУД-у можете донирати средства на рачун КУД-а: 325-9500800002772-75. који је отворен код ОТП банке. Пун назив и адреса КУДа је: Културно-уметничко друштво “Соко” Сокобања, Трг Ослобођења 2, 18230 Сокобања.

ХВАЛА